Energisnålt & energitestat

Vi vet att det är svårt för dig som kund att välja spabad. Oftast är du helt utlämnad till den information du får av säljaren. Man lyfter gärna fram konstruktionsegenskaper och argumenterar utifrån dem.

Hur ska du som kund kunna utvärdera och förlita dig på att detta är relevant, innebär fördelar och till syvende och sist ger dig en hållbar energiförbrukning? För just den delen är viktig;

Vad kostar det att driva spabadet i svenskt klimat?

Ofta är de mätningar kunden något av glädjekalkyler. Flera har visat sig vara köpta mätningar i syfte att påvisa något som inte stämmer när det kommer till kritan. Detta är ett problem för hela spabadsmarknaden.

Vår svenska spabadstillverkare Viskan Spa har valt en annan väg: att redovisa exakta värden genom test utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (fd.Statens Provningsanstalt).

Energiförbrukning
En vanlig fråga till oss är vad driftskostnaden för ett spabad är då det kan finnas en oro att elräkningen ska skjuta i höjden. Vi har sedan vi startade bygga spabad lagt stort fokus på att baden ska vara välisolerade och ha en låg driftskostnad. Våra egna mätningar har hela tiden visat mycket bra resultat, men för att du som kund ska ha ett oberoende test har vi valt att göra en elförbrukningstest på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. (fd. Statens Provningsanstalt)

Detta test utfördes i en av deras klimatkammare där omgivande temperatur ställdes in på 7.5 grader vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i Sverige. Spabadet fick stå i ca 12 timmar efter det uppnått inställda 38 grader då vattnet inte skulle vara ”laddat” med energi, dvs att vattnet höll en högre temperatur än 38 grader då testet startade.

Vid mätningen som gjordes kördes hela systemet med ALLA pumpar, belysning, värmare, ozon etc för att få ett rättvisande mätvärde, ett maxvärde. Viktigt att notera vid jämförelse av energiförbrukning är antal pumpar och storlek på värmare. Viskan Spa har 2st 3hp/2200W pumpar samt 3 kW värmare.

Dessa drar givetvis mer än svagare pumpar och mindre värmare men Viskan Spa har valt att använda kraftiga pumpar för få en bättre och kraftigare massage, en separat cirkulationspump samt att vi anser att en 3 kW värmare är ett måste för att hålla vattentemperaturen vid bad i kallare utetemperatur.

Att använda tex en 1,5 kW värmare innebär att temperaturen sjunker flera grader ganska snabbt vid badande och värmaren orkar inte bibehålla vattentemperaturen.

Resultatet från testet visar att med 30 minuters bad 2 gånger per vecka och med samtliga massagepumpar igång blir den genomsnittliga elförbrukningen 260 kwh/månad. Då elpriserna kan variera väljer vi att visa resultatet i kWh.

Detta besked är mycket glädjande för oss då det påvisar att Viskan Spa även när det gäller energiförbrukning spabad är ett utmärkt val för den som vill känna sig trygg.
Önskar ni ta del i testet i sin helhet kan du öppna/ladda ner det här under.