349 kr

Avlägsnar järn, koppar, kalsium och andra metaller från spavattnet och från spabadets..
botten och väggar utan att badet måste tömmas. Sänker den totala hårdheten i vattnet.